Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej wiaty i pomostu.

Numer zamówienia: ZP 320/5/16/ZPK

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: siedziba zamawiającego

Załączniki: