Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, modernizacji i nowej aranżacji sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku.

Numer zamówienia: 01/2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Inne

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: siedziba zamawiającego