Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

Kontakt

Krzysztof Słowiński
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych e-mail: zpk.dyrektor@warmia.mazury.pl

Aneta Biełuś
Główny księgowy e-mail: zpk.ksiegowosc@warmia.mazury.pl

Alina Rodziewicz
 
Kierownik Zespołu ds. dydaktycznych e-mail:zpk.edukacja@warmia.mazury.pl

Tadeusz Markos
Starszy Specjalista
ds. dydaktyki i ochrony przyrody e-mail: zpk.przyroda@warmia.mazury.pl

Danuta Sokołowska
 
Specjalista ds. dydaktyki e-mail: zpk.kadry@warmia.mazury.pl

Krzysztof Biełuś
Starszy Strażnik e-mail: zpk.srodowisko@warmia.mazury.pl

Zygmunt Skórka
Strażnik