Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

ROZPORZĄDZENIE Nr 39 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich

Numer aktu: ROZPORZĄDZENIE Nr 39

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: