Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

ROZPORZĄDZENIE Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego.

Numer aktu: ROZPORZĄDZENIE Nr 37

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: