Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Biełuś

Uchwała Nr IX/223/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.

Numer aktu: IX/223/15

Rodzaj aktu: Uchwały Sejmiku

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: